Tu sĩ là hẳn Thuận Thiên mà đi hay lại là nghịch thiên? Thân là 3000 Hỗn Độn Ma Thần một trong nắm giữ nghịch thiên Thời Gian Pháp Tắc, quy tắc do ta tới định, Thuận Thiên nghịch thiên tất cả ở ta nhất niệm chi gian

Hồng Mông sơ xử ta tiên sinh, 3000 pháp tắc dục Ma Thần

Ngang dọc Hỗn Độn tỉ tỉ (trillion hay 1000 tỉ) chở, chỉ có 3000 Đạo Ma thần

Nhìn tổng quát Bàn Cổ khai thiên địa, Vô Cùng Đại Đạo trong lồng ngực giấu

Trên đỉnh tam hoa có thần hay, trong lồng ngực Ngũ Khí biến hóa nhiều

Người khác muốn hỏi ta là ai ? Tiêu dao Hồng Hoang hào Thanh Thần chuyển kiếp đơn thuần hư cấu, nhân sinh đáng quý -- 1967 4900 2 ngàn người quần

Hồng hoang lưu. Cầu ủng hộ.
1kim đậu = 5 chương
2 nguyệt phiếu = 1 chương
các bạn có thể đọc các truyện khác của mình ở đây http://truyencv.com/truyen-dang-boi/115490/
thanks all

Đề cử Toái Mạch

vote
73,232
Linh khí
95
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Cùng tác giả

Converter Học Đồ
20
7460
68578

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

41 bình luận


boynet797 5