Đánh giá
Đã có 9 người đánh giá
Buff đậu bạo chương 10k = 3 chương
Momo : 0903149893 10k = 4 chương

【 Bfaloo tiểu thuyết mạng độc nhất ký kết tiểu thuyết: Hồng hoang: Xiển giáo thủ đồ 】

"Keng, chúc mừng kí chủ dung hợp siêu cấp chíp đạo diễn, đồng thời cùng ngài linh hồn trói chặt, mỗi giây có thể vận hành 1300 ức ức thứ."

"Keng, thai hóa dịch hình thuật, có thể thông qua cơ sở số liệu, dựa vào mạnh mẽ năng lực tính toán tối ưu hóa."

"Keng, thánh nhân giảng đạo, có các loại mạnh mẽ từ trường, hệ thống bắt đầu chứa đựng công năng tiến hành bảo tồn, cũng phân tích mô phỏng xuất đạo tràng ẩn chứa từ lực đến."

"Keng, nhằm vào trước mắt người công kích tiến hành mô phỏng sau, hệ thống tính toán ra 123 vạn loại khả năng, lựa chọn hoàn mỹ nhất phương pháp ứng đối."

"Keng, Hỗn Độn Chung trên bao hàm hoàn chỉnh Tiên Thiên Bất Diệt Linh Quang một đạo, dự tính cần 10000 năm mới có thể triệt để phân giải xong xuôi, lại lĩnh ngộ mặt trên ẩn chứa lực lượng pháp tắc."

Đơn giản mà nói, đây là một người hiện đại Trương Diễn, mang theo siêu cấp chíp đạo diễn lọt vào hồng hoang, dựa vào hệ thống tính toán công năng, từng bước từng bước dựa vào phàm nhân thân thể, đi tới đỉnh cao con đường.

Đề cử

vote
Linh khí
15
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Đỉnh Cấp
120
82296
1909

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

28 bình luận