Đánh giá
Đã có 0 người đánh giá
Bảo tỷ tỷ mắt vừa nhắm, đời trước liền qua đi.

Đời này tỉnh lại trong lòng chỉ nghĩ một việc: Không bao giờ nhảy Giả Gia hố, không bao giờ nhảy Giả Gia hố, không bao giờ nhảy Giả Gia hố. Giả Gia hùng hài tử bảo mẫu, lão nương không làm!

Vì thế lưu lại trong nhà mình mỗi ngày ôm bàn tính đi qua nhàn nhã sinh hoạt.

Mỗ nam nhân vật chính ngồi xổm đáy hố chảy ròng nước miếng: "Đừng nhảy Giả Gia cái kia hố, đổi ta cái này đi, ta cái này hố tốt!"
Mới nhất
2 tháng trước

Đề cử Toái Mạch

vote
8,740
Linh khí
0
Điểm ái mộ
Converter Sơ Cấp
220
32678
105785

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

0 bình luận