Trùng đồng, Chí Tôn Cốt, Hoang Cổ Thánh Thể, Thôn Thiên Ma Công, gia tăng một thân, có thể tạo nên thần kỳ bực nào?

Tam Thế Đồng Quan, Thôn Thiên Ma Quán, Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh, Vô Thượng Tiên Vương Thần Binh, lại sẽ va chạm ra cỡ nào hỏa hoa?

Đây là một cái Hoàng Kim Đại Thế, Vạn Tộc Thiên Tài tranh phong, còn có Tử Vong Cấm Khu, Đại Đế ẩn núp ....

Tiên lộ mịt mờ, người nào đem độc đoán Vạn Cổ?

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
243,819
Linh khí
90
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

50 bình luận


truonghuutai4444@ 50
3qkuke86 25
๖ۣۜThïên ๖ۣۜTử™ 10
thotoanlvt 5