Khởi Điểm Cô Nhi Viện, chư thiên vạn giới tốt nhất cường giả bồi dưỡng cơ địa chi nhất.

Vương Văn, kế thừa này cô nhi viện.

Ta, Viện trưởng, thu tiền.

( leng keng, Dương Tiễn 《 Bát Cửu Huyền Công 》 đã đến sổ sách )

( leng keng, Đại Thánh 《 Thân Ngoại Thân 》 đã đến sổ sách )

( leng keng, Đông Phương Bất Bại 《 Quỳ Hoa Bảo Điển 》 đã đến sổ sách )

Ngạch, cuối cùng này cái cũng không muốn rồi.

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
110,900
Linh khí
65
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Soái Ca
60
60460
11128

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

39 bình luận


Hien123675 25