Chân heo (vai chính) xuyên qua đến trong truyền thuyết dị thế giới, thực phiền toái.
Hắn không có biến dị súng lục, đèn pin, cái kìm, cờ lê…… Không có trò chơi kỹ năng, không có Trung Hoa võ thuật, thực phí thời gian
Nhưng hắn có Raptor, Pretanodon, Stegosaurus, Tyrannonsaurus Rex……
Thực hoàng thực bạo lực!
………………
………………
ps: Bổn chuyện xưa chỉ do hư cấu, làm ơn dò số chỗ ngồi
Mới nhất
1 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
80,749
Linh khí
10
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

9
3514
12622

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

15 bình luận