Phi thăng, Chỉ là bắt đầu! Kiếm tu Dương Thiên mang theo vô thượng kiếm quyết phi thăng Tiên giới, chính kiếm tu danh tiếng, tu Sát Lục Kiếm Đạo. Một kiếm phá trời xanh, tại Tiên, Phật, Yêu, Quỷ, Ma năm giới đều để lại tuyên cổ truyền thuyết! !!!

Đề cử Toái Mạch

vote
0
Linh khí
60
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Cao Cấp
95
67878
24734

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

23 bình luận