Đánh giá
Đã có 10 người đánh giá
Nhất kiếm tây lai, Thiên Ngoại Phi Tiên!

Ta có một kiếm, có thể trảm ma, tru tiên!

Một cái có thể thăng cấp, dung hợp kỹ năng hack game, để nhân vật chính leo lên kiếm đạo đỉnh phong.
Mới nhất
2 tháng trước

Đề cử Phế Mạch

vote
0
Linh khí
35
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • nvhnvh đề cử 5 Nguyệt Phiếu
    7 tháng trước
  • Elucidator đề cử 2 Nguyệt Phiếu
    8 tháng trước
Converter Trung Cấp
48
14359
71060

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

48 bình luận


nvhnvh 25
Elucidator 10