Đánh giá
Đã có 4 người đánh giá
hiếu niên ngẫu nhiên đến thần kiếm, một đoạn tu luyện chi lộ liền như vậy triển khai…
Trong đầu có linh hồn làm sư phụ của anh main.
"Con đường tu luyện, chia làm Xuất Trần kỳ, có được sức chín trâu hai hổ, lực lượng vô song. Xuất Khiếu kỳ, đả thông quanh thân huyệt vị, câu thông thiên địa, trích dẫn thiên địa chi lực. Ngưng Nguyên kỳ, đó chính là Thần Tiên đồng dạng cảnh giới, không phải ta có thể phỏng đoán ."

MOng mọi người ủng hộ Nguyệt phiếu, Kim đậu, buff Hỏa châu, Kim châu...

Ai buff 1 NP thì được ghi tên 1 lần cuối chương, mỗi được 5 NP được thêm 1 lần (vd: 5 NP được 6 lần, 10 NP được 12 lần, 15 NP được 18 lần, 20 Np được 24 lần, 25 Np được 100 lần).

Ai có điểm Fan 500( 1NP= 20 điểm) là Đường chủ, được Vinh Danh ghi tên vào CUỐI mỗi chương 100 lần (100 chương), 1 lần ghi tên ĐẦU mỗi chương .( ví dụ: Chương 10: Khảo thí ( chúc mừng Minh chủ Pijama).

Ai có điểm Fan 1000 trở lên được VĨNH VIỄN ghi tên cuối mỗi chương của truyện, 10 lần ghi tên ĐẦU mỗi chương .( ví dụ: Chương 10: Khảo thí ( chúc mừng Minh chủ Pijama).

Ai buff 1 Kim đậu thì được ghi tên 3 lần lên ĐẦU mỗi chương.
Mới nhất
6 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
377,950
Linh khí
120
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Cùng tác giả

Pijama Avatar

Pijama

Level: 0
22
14566
17922

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

30 bình luận


๖ۣۜNguyễn๖ۣۜTiến 120