Đánh giá
Đã có 3 người đánh giá
Đường nhỏ du du diêu diêu, trời xanh phiêu phiêu miểu miểu.

Một ngày chuyển thân quay đầu, đã ở chín tầng Vân Tiêu.

. . .

Tỉnh lại sau giấc ngủ, người tại núi sâu chùa cổ, trước mắt cổ phật thanh đăng.

Ngoài núi Đằng Giao muốn hóa rồng, nhân gian Đế Hoàng vọng trường sinh.

Bể khổ mênh mông, độ người khó, độ mình lại thêm khó.

Muốn cầu vô song pháp, không phụ Như Lai không phụ khanh!
Mới nhất
4 giờ trước

Đề cử

vote
Linh khí
5
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • lehoanganh0 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
    1 ngày trước
Miss Avatar

Miss

Level: 3
Converter Trung Cấp
24
17994
104845

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

36 bình luận


lehoanganh0 5