« B.faloo mạng tiếng Trung cấp độ A ký hợp đồng tác phẩm: Lão tử là Tế Công » rượu thịt xuyên qua ruột, Phật Tổ lưu trong tâm.

Thế nhân nếu học ta, giống như tiến vào ma đạo.

Lại nói:

Người ta tu tâm hắn tu miệng,

Người khác tu miệng không tu tâm,

Duy ta tu tâm không tu miệng.

Đây là thay ngưu nhân xuyên qua thành Tế Công, mang theo Thánh Phật hệ thống truyền đời thiên hạ cố sự.

Mênh mông Tây Du, cực lạc giới viễn, mênh mông tinh thần, phong thần chiến khởi, tây phương Thần Ma, lượng kiếp vô chung... ( câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
282,659
Linh khí
120
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • DNV buff Kim Sa Châu
    2 tháng trước
  • DNV buff Hỏa Tinh Châu
    2 tháng trước
Converter Đại Sư
67
56537
589306

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

69 bình luận


DNV 120