« b.faloo tiểu thuyết cấp A ký kết tác phẩm: Loạn thế Cửu Châu triệu hoán mãnh tướng » Cửu Châu đại lục, phong vân đột khởi!

Loạn thế tranh bá, bởi vậy mở ra!

Các Chư Hầu Quốc san sát, mãnh tướng thiên kiêu tụ tập

Âm mưu dương mưu xen lẫn, tuyệt sắc mỹ nữ kiều Khấp

Hỏi Thương Mang Đại Địa, ai vì càn khôn chi chủ

Một tay che trời, ta muốn Chưởng Khống Thiên Địa!

······

Dị thế giới khách đến thăm, mang theo Triệu Hoán Hệ thống, thề muốn Chưởng Khống Thiên Địa

Tuyệt sắc mỹ nữ vờn quanh bên người, Văn Thành mãnh tướng phụ tá nó trước, quốc lực phát triển không ngừng, quyền thế ngày càng lộ vẻ

Chúng ta cùng là một thất bại người, nhưng là —— mệnh ta do ta không do trời!

(PS; bài này Sảng Văn, chính là thăng cấp tranh bá, lại nhìn chủ giác, như thế nào từng bước một leo lên cái kia quyền lực đỉnh phong, mỹ nhân vờn quanh, nắm quyền lớn ) (câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước )

Đề cử Phế Mạch

vote
0
Linh khí
150
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Đại Sư
97
74689
53441

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

55 bình luận


a_quybt21 50
꧁༺༆M¡ทɦ࿐༻꧂ 20
luce 10