Loạn Tiên

Kết cục cảm nghĩ!

Kết thúc đi, viết đến nơi này, đô thị quyển bên trong muốn viết đồ vật dưa hấu cũng viết xong, về phần phía sau, liền không viết đi, hẳn là là cái này quyển sách vốn là không có viết xong đi, cho nên thành tích kém, dưa hấu mình cũng viết không nổi nữa.

Cứ như vậy đi, quyển sách này, kết cục!

]

Về phần sách mới, hẳn là sẽ trở về liêu trai thần thoại đề tài, cụ thể còn không xác định, đến lúc đó phát rồi nói sau.

Ừ, cứ như vậy, tại nơi này, dưa hấu muốn tạ ơn một mực duy trì dưa hấu thư hữu, cũng muốn nói với các ngươi thập thật có lỗi, thái giám, vạn phần thật có lỗi, bất quá thành tích thật quá kém, dưa hấu mình cũng viết không động lực, thật có lỗi!

 

Mời các đạo hữu đọc tuyệt phẩm của Tam Sinh Mộng sáng tác Hư Lộ

42 bình luận