Đánh giá
Đã có 4 người đánh giá
Vũ Thần Diệp Phong, sống lại Diệp gia, ngẫu nhiên được Chí Tôn Long Hồn, tàn sát hết kiếp trước cừu địch, đạp phá Long Vũ Tam Vực, tẫn ủng mỹ nữ vô số, chứng đạo Vô Thượng Thiên Tôn. Mạc tu cửu trọng long hồn xuất, nhất tẩy vạn cổ định càn khôn!

*Võ Hồn:
-Thiên
-Địa
-Huyền
-Hoang
-chia thành Cửu Phầm

*Cảnh Giới :...
-Vũ Văn
-Vũ Hồn
-Vũ Hoàn
-Vũ Phách
-Vũ Cương
-Vũ Sát
-Địa Vũ Cảnh
-Càn Vũ Cảnh
-Khôn Vũ Cảnh
-Nguyên Vũ Cảnh
-Quân Vũ Cảnh

*Ngày 20 - 50c

Đề cử

vote
Linh khí
120
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Trung Cấp
92
123428
129311

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

37 bình luận


nghiafpt113 75
ngavan443 10