Đánh giá
Đã có 6 người đánh giá
➼ Giới thiệu vắn tắt: Một dạng vô hạn, không giống nhau luân hồi, mang cho ngươi không phải bình thường phấn khích. Muốn biết làm sao tại Luân Hồi Không Gian bên trong quậy tung Warcraft sao như vậy, mời các vị kiên nhẫn duyệt đọc xuống. Mà lại, Warcraft bản đồ chẳng qua là cái này luân hồi trò chơi bắt đầu thôi giới thiệu sơ lược một chút toàn bộ luân hồi kết cấu, Luân Hồi Không Gian hết thảy có 6 cái, trong đó có bốn cái là ban đầu luân hồi giả tiến vào, mà nhân vật chính để hôm nay cái Luân Hồi Không Gian luân hồi bối cảnh làm theo là Warcraft , cho nên mới có nói ở trên, Warcraft bản đồ chỉ là vừa mới bắt đầu.☠
P/s﹏✍

Toàn Bộ đều là map Warcarf

Map 1 :Cong viên Khung Long

Map 2 :Đấu Phát Thương Khung

Map 3:Đác Uyn tiến hóa đảo

Map 4: Tinh Linh vs Cự Ma (hunter vs farmer)

Map 5: dynasty warrior ( thể loại dota)

Map 6: Ngũ Hổ tướng ngoại truyện ( trừng phạt)
P/s﹏✍

☠ Tình trạng: đã full ⋆
☠ Phân loại: Nam chính ⋆
☠ Thể loại: Luân hồi game ⋆
☠ Lịch ra: 10-30 chương ( hên xui) ⋆
.P/s﹏✍
➻☠Cầu vote tốt ⋆
➻☠Cầu nguyệt phiếu = tăng 5 chương ⋆
➻☠Tặng kim = tăng 25 chương ⋆
⋆ Cảm ơn ⋆
Mới nhất
3 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
226,135
Linh khí
0
Điểm ái mộ
Converter Trung Cấp
144
75632
91680

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

20 bình luận