Đời trước của ta trôi qua thật bình thường, đời này đầu thai ta muốn tìm một nhà có quyền có thế!

Ta muốn trở thành một cái bại gia tử! Một cái bại gia tử có tiền tài, có thế lực... tốt nhất là có vài con chó săn nữa!!

Ta muốn tiêu xài, ta muốn bại gia!!

PS: Chương đầu là ngôi thứ nhất từ Chương 2 trở đi chuyển lại là ngôi thứ ba

Đề cử Toái Mạch

vote
333,085
Linh khí
150
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • JaceyNguyen đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  6 tháng trước
 • tinhvaban đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  6 tháng trước
 • JaceyNguyen đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  6 tháng trước
 • JaceyNguyen đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  6 tháng trước
 • JaceyNguyen đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  6 tháng trước
 • JaceyNguyen đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  6 tháng trước
 • JaceyNguyen đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  6 tháng trước
 • JaceyNguyen đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  6 tháng trước
Converter Sơ Cấp
9
4608
79908

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

69 bình luận


JaceyNguyen 135
tinhvaban 15