Đời trước của ta trôi qua thật bình thường, đời này đầu thai ta muốn tìm một nhà có quyền có thế!

Ta muốn trở thành một cái bại gia tử! Một cái bại gia tử có tiền tài, có thế lực... tốt nhất là có vài con chó săn nữa!!

Ta muốn tiêu xài, ta muốn bại gia!!

PS: Chương đầu là ngôi thứ nhất từ Chương 2 trở đi chuyển lại là ngôi thứ ba

Đề cử Toái Mạch

vote
339,166
Linh khí
150
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • JaceyNguyen đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • tinhvaban đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • JaceyNguyen đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • JaceyNguyen đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • JaceyNguyen đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • JaceyNguyen đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • JaceyNguyen đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • JaceyNguyen đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
Converter Học Đồ
9
3646
62537

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

65 bình luận


JaceyNguyen 135
tinhvaban 15