Đánh giá
Đã có 2 người đánh giá
Bị người sát hại linh hồn trú nhập Thị huyết châu
Trăm năm sau trở lại
Trả hết thù hận, rồi mới bá ngự thương khung!!
--------------
võ đạo tu hành, lấy Hoàng Cấp vì thủy, ngưng tụ Khí Toàn, nhập Huyền Cấp, tiến Địa Cấp, thăng thiên cực, đi phía trước Hậu Thiên, Tiên Thiên đại thành, lúc sau, Thánh Cấp, Chí Tôn Cấp.
------------------
Mới nhất
5 tháng trước

Đề cử Toái Mạch

vote
123,880
Linh khí
0
Điểm ái mộ

Cùng tác giả

Converter Trung Cấp
60
36359
1077325

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

8 bình luận