Đánh giá
Đã có 4 người đánh giá
Đại Đường

Đắc Ngụy Tấn chi di phong, hựu thừa hồ di chi bôn phóng, vô lý nho chi bản cổ, tị thế gia chi hoành thế.

Đây là tốt nhất thời đại, Vạn Lý Giang Sơn như tranh vẽ, tứ hải trình bình tựa như cẩm. Nhưng, đây cũng là tàn khốc nhất thời đại, Hoàng quyền huyết tế phụ huynh, dục vọng che đậy thân ân.

Tự Thái Tông khởi, tử soán phụ, đệ thí huynh, phụ giết chết, tử phản thân, thê mưu phu, thần nghịch quân, Lý Đường thiên hạ, tựa như ác mộng triền thân, lẫn nhau giết không dứt.

Hoàng quyền thay đổi, lại như quỷ ngao ăn thân mà tồn!

Cửu khuyển nhất ngao, cái này lưu hậu thế liên quan tới người dân Tạng thuần ngao truyền thuyết, thật giả cô thả bất luận, nhưng lại chân thật ánh chiếu tại đây thời gian Đường Thịnh trên đời.

Như vậy, một cái ấu khuyển, bỏ tại tã lót, phân li ngao quần ra, lại nên làm như thế nào bách luyện thành ngao, nghịch đời mà sống đây?

Kiếp trước Ngô Ninh sinh ra trong gia đình kế toán sư, sinh hoạt sung túc, 24 tuổi nhận được chứng nhận kế toán sư của công hội kế toán Hoàng Gia Anh. Một lần trọng tụ hội ăn nhậu, chơi pháo "ầm" và xuyên qua.

Kiếp này sinh ra trong Hoàng Tộc, cha là Hoàng Đế Cao Tông Lý Trị, mẹ Hạ Lan phu nhân Hạ Lan Mẫn Nguyệt (chưa lập phi), trong một âm mưu mẹ bị độc chết, được đạo sĩ cứu ra khỏi hoàng cung (Hạ Lan Thị trước khi chết rạch bụng lấy hài nhi). Do thể chất yếu ớt, trong cơn bạo bệnh đi hầu trà tổ tiên, tiện nghi Ngô Ninh tá thi hoàn hồn (10 tuổi). Cậu, Hạ Lan Mẫn Chi bị ám hại phải hủy dung đào thoát, mang theo Ngô Ninh đến Hạ Sơn Lũng nương nhờ người thân. Năm năm sau đó, câu chuyện bắt đầu...

Tính cách của main thì chỉ có thể dùng một từ để diễn tả. Tiện, tiện đến tận cùng!
Mới nhất
1 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
237,280
Linh khí
140
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • cerebro đề cử 10 Nguyệt Phiếu
    2 tháng trước
  • cerebro buff Hỏa Tinh Châu
    2 tháng trước
  • cerebro đề cử 10 Nguyệt Phiếu
    2 tháng trước
Converter Sơ Cấp
24
3168
24

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

9 bình luận


cerebro 140