Thế giới đã không còn thiên đường hay địa ngục, sau cái mà người ta gọi là thánh chiến, mọi thứ đều sụp đổ. Chỉ còn duy nhất một nơi được mở ra chỉ dành riên cho những linh hồn hoặc linh vật(những thứ tồn tại dạng linh hồn thể) được gọi chung là Linh Giới. Mà thứ hay người tiếp dẫn những linh hồn thể đó được gọi là Ma Linh Dẫn.
Cấp độ nhiệm vụ : Từ cấp E đến cấp SS ( chia làm 7 cấp, mà mỗi cấp lớn lại có hai cấp độ nhỏ).
Thưởng cho cấp độ nhiệm vụ (tùy chọn):
Cấp E: Trang bị sáo trang phòng hộ linh hồn thể.
Cấp D: Trang bị sáo trang công kích linh hồn thể.
Cấp C: Trang bị Không gian linh hồn thể và vũ kĩ linh hồn thể.
Cấp B: Hồn dẫn trợ giúp trang bị linh hồn thể.
Cấp A: Tinh nguyên linh hồn thể từ mức độ 1 thấp nhất đến mức độ 7 cao nhất.
Cấp S: Mức độ cô đọng linh hồn thể ( linh hồn thể càng có mức cô đọng cao lại càng mạnh mẽ, nếu mức cô đọng đạt tới đỉnh điểm có thể một lần nữa ngưng tụ thực thể hóa – Có lại thân thể).
Cấp SS: Còn là bí mật***.

Giới thiệu nhân vật chính:
Tên : Không biết.
Tuổi: Không cách nào đo lường.
Giới tính: Nữ.
Thọ nguyên: từ 10 000 đến 15 000 năm – còn tiếp tục tăng lên.
Chức vụ: Ma Linh Dẫn

Trang bị: 3 bộ sáo trang phòng hộ, công kích và không gian linh hồn thể cao cấp có khả năng thăng cấp.
5 loại vũ kĩ linh hồn thể hoàn chỉnh và 2 loại vũ kĩ không hoàn chỉnh chờ nâng cấp.
3 loại trang bị phụ trợ trợ giúp hồn dẫn.
Tinh nguyên linh hồn thể có thể hấp nạp cao nhất: mức độ 5- còn có thể tiếp tục tăng lên.
Mức độ cô đọng linh hồn thể: 60% có thể trong vòng 10 phút thực thể hóa thân thể.
Tốc độ di chuyển:12km/s.
Khả năng chiến đấu dạng linh hồn thể: siêu cấp.
Khả năng chiến đấu trạng thái thực thể hóa: cao cấp.
Khả năng hấp thu tinh nguyên linh hồn: 100%.
Người bạn duy nhất: Bur - Hệ thống trí năng quản lí linh hồn.

Lời từ tác giả: Mỗi ngày chỉ có thời gian viết 2 chương, nhưng sẽ đảm bảo tiến độ truyện đến khi hoàn thành. Nhân tiện nói luôn là truyện Ma Linh Dẫn có 5 quyển được đăng tách ra. Mỗi một quyển có khoảng từ 200 đến 300 chương.
Quyển 1: Trọng tố thực thể.
Quyển 2: Kí Ức và Đường về.
Quyển 3: Chiến trường mở ra.
Quyển 4: Thế giới bị lãng quên.
Quyển 5: Tạo hóa chi vị.

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
9,990
Linh khí
0
Điểm ái mộ
1
7
0

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

0 bình luận