Hắn tay phải sáng tạo Thần, tay trái sáng tạo Ma, Dĩ Ma Thần vi nô bộc, giẫm đạp lên thế giới.

Ngoài ý muốn sống lại Tiểu Vị Diện thế giới, một bước một giết, vô số Thiên Kiêu hóa thành hoàng thổ.

Chế Vô Thượng Thần Công, chiến đấu thập phương Đại Năng, diệt ức vạn sinh linh!

Ma Thần Thủy Tổ, sống lại!

-Truyện đã hơn 1k chương.Ngày 50c - 100c

Cảnh Giới :
-Vũ Đồ
- Vũ Sư
- Chân Vũ
- Tông Sư
- Vũ Vương
- Vũ Tôn...
Mới nhất
1 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
127,305
Linh khí
0
Điểm ái mộ

Cùng tác giả

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

34 bình luận