Đánh giá
Đã có 1 người đánh giá
Đây là một cái người cùng ma cùng tồn tại thời đại, có người nhục thân hóa thánh, phổ độ chúng sinh; có người lập địa thành ma, loạn trời động đất. Một tên chạy đến chân trời trẻ mồ côi thiếu niên từ núi lớn đi ra, một thanh vết rỉ loang lổ kiếm gãy thủy chung không người hỏi thăm, hết thảy bắt đầu từ nơi này...

P/s: Truyện chia theo quyển, còn ai chưa biết chia theo quyển thì vd như cứ 100c thì hết một quyển , xong qua quyển mới lại về chương 1, cứ thế cứ thế.
Mới nhất
12 giờ trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
221,419
Linh khí
100
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • hoacLong đề cử 2 Nguyệt Phiếu
    1 tuần trước
  • hoacLong đề cử 2 Nguyệt Phiếu
    3 tuần trước
  • kaiba buff Kim Sa Châu
    1 tháng trước
Converter Đại Sư
86
108862
574481

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

58 bình luận


kaiba 80
hoacLong 20