" Sư phó nói mệnh của hắn cách thích hợp cùng người chết liên hệ... Một giấc chiêm bao ba năm, quả nhiên có con quỷ tìm tới! "

P/s : + Truyện vừa ra 9 chương đã có hơn 1 nghìn bình luận bên Trung ( Có tiềm năng siêu Phẩm truyện )
+ Cà chua xuất phẩm tất truyện hay

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
36,047
Linh khí
0
Điểm ái mộ
Cachuanuong Avatar

Cachuanuong

Level: 0
8
1207
200

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

9 bình luận