Đánh giá
Đã có 4 người đánh giá
Trái Đất thiếu niên Ngô Từ Nhân dưới cơ duyên xảo hợp du hành không gian đại lục thế giới khác Càn Khôn đại lục, đạt được "Mạnh nhất Địa Phủ hệ thống", tay trái tay cầm Sổ Sinh Tử, tay phải tay cầm Phán Quan Bút, mở ra một đoạn đoạt khí vận, nhất định phải sinh tử nghịch thiên chi lộ. Ngô Từ Nhân phát huy đầy đủ hắn điểu ti tâm lý. Uống nước sặc chết, bước đi ngã chết · · · · · · một nhóm lớn kỳ hoa kiểu chết thoáng chốc nổi lên một trận bão táp.

"Cái gì ! Ngươi khí vận vậy mà so với ta mạnh hơn! Không được, ta mới là nhân vật chính, tới tới tới! Đem khí vận cho ta phân điểm."

Chỉ gặp Ngô Từ Nhân đối với lên trước mặt một cái thiếu niên mi thanh mục tú nói."Cha! Cứu ta! Cái kia Ngô Từ Nhân lại tới!"

Thiếu niên kia nói."Người nào dám làm tổn thương con ta"

Đột nhiên trên chín tầng trời truyền tới một thanh âm.

"Ta. Làm sao" Ngô Từ Nhân ngoạn vị nói ra.

"Nguyên lai là Phủ Chủ Đại Nhân, ngài tiếp tục, coi như ta không nhìn thấy." Thanh âm kia nói.
Thiếu niên kia: "..." · · · · · ·.☠
P/s﹏✍


☠ Tình trạng: hố⋆
☠ Phân loại: Nam chính ⋆
☠ Thể loại: Hài, Nam chính ngu bẩm sinh⋆
☠ Lịch ra: 10-30 chương ( hên xui) ⋆
.P/s﹏✍
➻☠Cầu vote tốt ⋆
➻☠Cầu nguyệt phiếu = tăng 5 chương ⋆
➻☠Tặng kim = tăng 25 chương ⋆
⋆ Cảm ơn ⋆
Mới nhất
4 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
98,070
Linh khí
5
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Trung Cấp
144
75855
114300

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

16 bình luận