Cái nào đó xui xẻo trạch nam bởi vì dũng cứu Lolita mất mạng, tiếp xuyên qua đến thế giới song song Địa Cầu, biến thành một danh mười lăm tuổi thiếu nữ, phát hiện cái này Địa Cầu có dị năng hòa ma pháp, còn cùng thế giới khác người xâm nhập triển khai qua thật - thế chiến, mà mình cũng thu được biến thân nhị thứ nguyên thiếu nữ năng lực.

Thế là, nào đó trùng sinh gia biến thân tử trạch bắt đầu 'Nàng' tại thế giới song song cuồng chảnh khốc huyễn xâu tạc thiên cuộc sống mới...

Nhân vật chính: "Cuồng chảnh khốc huyễn muội a ! Người khác đều là triệu hoán nhị thứ nguyên muội tử, ta làm sao lại mình biến nhị thứ nguyên muội tử? Cái này không khoa học !"

Đề cử Toái Mạch

vote
0
Linh khí
140
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Điên Có Tổ Chức
3
715
40066

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

29 bình luận


chanmjkok123 40
vahpvn 25
bezoro11399 15
Âm Dương Đạo Nhân 5
Hung2704 10
tuan571 5
nguyen162 5
Khaithien860480 5