Mã Hành Không đã nhận được một quả có thể thực hiện hắn nguyện vọng cầu nguyện tệ.

Nghĩ đến đến đồ ăn? Nội công? Luyện đan tri thức? Hay vẫn là tu chân công pháp?

Chỉ cần ngươi cầu nguyện, những này "Hợp lý" nguyện vọng đều có thể thực hiện!

Tại nơi này tận thế tiến đến hung thú hoành hành thời đại, nhân loại theo cao cao tại thượng vạn vật chi linh lưu lạc là thức ăn vật giống như tồn tại.

Vì để cho nhân loại một lần nữa đứng ở thế giới đỉnh phong, Mã Hành Không tại cầu nguyện tệ dưới sự trợ giúp, kiên định hung ác lệ địa vì nhân loại bước ra một đầu Quang Minh con đường tu luyện.

Bưu hãn lữ trình, tự cầu nguyện tệ bắt đầu

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
75,259
Linh khí
405
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

demona Avatar

demona

Level: 0
Converter Học Đồ
8
2892
44792

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

2 bình luận


ღDạ Miêu Chi Thần 400
vuducdung1996 5