Đã cụ hiện hóa: Allspark, Excalibur, Arturia
Ron tại Mỹ Mạn thế giới thu được ảo tưởng cụ hiện năng lực, có thể cụ hiện ra bất kỳ vật gì!

...

Ironman: "Cái này không khoa học, tại sao hắn có thể trực tiếp đối với vật chất tiến hành cụ hiện!"

Doctor Strange: "Cái này không có chút nào ma pháp, tại sao năng lượng của hắn vô hạn!

Hulk: "Không muốn tại đem ta lưu đày ám vị diện!"

Thanos: "Trong vũ trụ Vô Hạn Bảo Thạch... Không phải là chỉ có sáu viên sao?"

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
450,677
Linh khí
145
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Đại Sư
70
46589
991

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

122 bình luận


hieubaocot 15
Nguyendat 15
huyensat_aaa 5
Satsuki 5
boybap111 5
1982gonzoy 5
binhsc01 5