Một thế hệ hùng chủ phù kiên phì thủy chi chiến đại bại, cường thịnh nhất thời trước Tần đế quốc lâm vào chia năm xẻ bảy giữa……
Để, Hung nô, khương, Tiên Bi, hán chờ các tộc hào kiệt sôi nổi cát cứ tự lập, vừa mới thống nhất bất quá mười năm phương bắc lại lần nữa lâm vào liên miên chiến hỏa.
Lúc này, một cái lịch sử người yêu thích đột nhiên xâm nhập, tự Tây Vực lập nghiệp, trước sau tiêu diệt chư lạnh, chư Tần, tiếu Thục, đại quốc, chư yến chờ cát cứ thế lực dần dần thống nhất phương bắc.
Đương hắn lại lần nữa đốn binh nam hạ khi, gặp được như mặt trời ban trưa kiêu hùng Lưu Dụ……
Mới nhất
9 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
65,788
Linh khí
5
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

0963006984 Avatar

0963006984

Level: 0
4
1730
4

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

13 bình luận


vuducdung1996 5