Đánh giá
Đã có 4 người đánh giá
Đừng! Đừng dìu ta lên tới! Thật sự, ta thật sự muốn nằm mới học hiệu suất cao! Cái này gọi học tập thói quen! Ta không có ngủ cảm giác!"

Lười chính là nhân loại chi thiên tính, nhưng nếu như mỗi người đều có thể hóa lười vì bảo, liền có thể có Nhân tộc ta, vạn thế phấn tiến.
Mới nhất
2 ngày trước

Đề cử

vote
Linh khí
25
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • kyhuyhoang12 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • Higanbana đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • flammingsoul đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • binganhoa0 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
Converter Trung Cấp
50
18673
38749

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

53 bình luận


binganhoa0 10
flammingsoul 5
Higanbana 5
kyhuyhoang12 5