Ở xa xôi Đông Phương, có toàn thế giới thể nghiệm cảm kém cỏi nhất khủng bố rạp chiếu phim, ở bên trong quan khán điện ảnh, thế nhưng thật sự sẽ người chết. Ở chỗ này, có toàn thế giới quý nhất điện ảnh phiếu, lại còn có vô số người lại đây xếp hàng. Ở chỗ này, ngươi có thể nhìn đến các loại người lạc vào trong cảnh khủng bố điện ảnh, lại còn có vô số người vì này điên cuồng.

P/S: đã kịp tác

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
44,991
Linh khí
60
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • vyhuy001 đề cử 10 Nguyệt Phiếu
    5 ngày trước
  • sy_duc1 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
    2 tuần trước
31
15585
38222

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

22 bình luận


vyhuy001 50
sy_duc1 10