Sau một cơn bão thì 90% số người trên thế giới biến thành Infected - kẻ lây nhiễm. Nhân vật chính là một sinh viên, phải dựa vào chiến đấu và trí tuệ để sinh tồn.
Truyện ban đầu không có dị năng, sức mạnh siêu nhiên, chỉ dùng sức người và trí tuệ để chiến thắng kẻ địch.
Truyện đầu tay, có thể giống một số truyện các bạn đã đọc do mình lấy ý để viết. Có thể giống một vài chương đầu, mình sẽ cố gắng để hoàn thiện nó.
~ Cảm ơn và cầu nguyệt phiếu kim đậu ~
Mới nhất
9 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
12,750
Linh khí
20
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

10 bình luận


ทջâƴ♥Շɦơ♥Շℛℴทջ♥₷áทջ 20