【 Bfaloo tiếng Trung mạng cấp A ký kết tác phẩm: Nghịch thiên nhận thưởng ở Marvel 】

Arus gặp may đúng dịp đi đến Marvel thế giới, vắng lặng mười tám năm, một khi thu được nhiệm vụ nhận thưởng hệ thống, hoàn thành nhiệm vụ liền có thể lấy ra vạn giới.

Liền Arus mở ra triệu hoán mỹ nhân, tùy tùng thành lập tổ chức to lớn, bao phủ Marvel con đường!

"Ngươi nói ngươi Black Widow, Wonder Woman xinh đẹp cảm động, hỏi qua thủ hạ ta tuyệt thế mỹ nhân Đát Kỷ, Lemu sao?"

"Ngươi nói ngươi Iron Man thông minh tuyệt đỉnh, khoa học kỹ thuật năng lực mạnh mẽ, thật không tiện, ta có Gallo tiến sĩ, Orochimaru, Lara những này đến từ mỗi cái thế giới hàng đầu nhà khoa học!"

"Ngươi nói ngươi Thanos rất mạnh, không mang găng tay cũng là hành tinh Destroyer, thật không tiện, Tru Tiên tứ kiếm cho ta tước chết hắn!"

"Ngươi nói Galactus hủy diệt vạn ngàn hành tinh, thật không tiện, ta có thể lấy ra vạn ngàn năng lực tập cùng kiêm, hỗn độn đạo thể, đại đạo thần thông. . (bản cố sự cùng nhân vật chỉ do hư cấu, như có tương tự, chỉ do trùng hợp, chớ mô phỏng theo. )

TRUYỆN FREE - CÓ TXT ĐẾN CHƯƠNG 527

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
346,249
Linh khí
120
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • dnend đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • dnend đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • anhduchacho123 đề cử 8 Nguyệt Phiếu
  5 tháng trước
 • Valleyman đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  5 tháng trước
 • Valleyman đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  5 tháng trước
 • haler205 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  5 tháng trước
 • [email protected] đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  5 tháng trước
Soái Ca
81
70649
46194

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

185 bình luận


anhduchacho123 40
dnend 35
haler205 10
Valleyman 10