Đánh giá
Đã có 9 người đánh giá
Đạo chi cực, gọi là Thiên Tôn.

Nắm Côn Lôn chí bảo, truyền Ngọc Thanh y bát, chưởng Ngọc Hư Thiên Cung, là vì Đại Thiên Tôn.
Mới nhất
20 giờ trước

Đề cử

vote
Linh khí
55
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • nguyencong0081 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • judtc21 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • judtc21 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • lehoanganh0 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • proking536241 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • proking536241 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • huyenvu012345 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • lehoanganh0 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • [email protected] đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • lehoanganh0 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
Miss Avatar

Miss

Level: 3
Converter Trung Cấp
27
18499
45151

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

58 bình luận