Đánh giá
Đã có 5 người đánh giá
Đạo chi cực, gọi là Thiên Tôn.

Nắm Côn Lôn chí bảo, truyền Ngọc Thanh y bát, chưởng Ngọc Hư Thiên Cung, là vì Đại Thiên Tôn.

Đề cử

vote
Linh khí
5
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • lehoanganh0 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
    1 tháng trước
Miss Avatar

Miss

Level: 3
Converter Trung Cấp
24
18081
101699

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

28 bình luận


lehoanganh0 5