Nhìn ngươi làm chuyện tốt!

Tòa miếu nhỏ này muốn chứa không nổi ngươi đi ?

Ngươi thật đúng là một thiên tài!

Thiên tài thiếu niên Bạch Kiêu ngàn dặm tìm người thân ký sự.

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
20,935
Linh khí
0
Điểm ái mộ
Converter Trung Cấp
50
34052
130

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

15 bình luận


 • 64%

  Truyện khá sáng tạo nhưng sao ta càng đọc càng thấy khó chịu? Why?

  t17009435 · Phàm Nhân · Báo xấu1 ngày trước · · Trả lời


 • 27%

  đặt gạch chờ khoảng 100c rồi đọc

  Vô Tà Thiên Đế · Trúc Cơ Tầng 2 · Báo xấu1 ngày trước · · Trả lời


 • 22%

  hố sâu không đáy a

  [email protected] · Luyện Khí Tầng 4 · Báo xấu6 ngày trước · · Trả lời


 • 61%

  Bạch Kiêu suy nghĩ thật lâu, lắc đầu: "Ta nghĩ không ra đầu óc ngươi bên trong trừ giao phối, còn có thể có ý tưởng gì khác."

  Bạch Vô Nhai dựng thẳng lên ngón cái: "Không hổ là con của ta, không sai, nếu như ta là ngươi, bây giờ nghĩ liền chỉ có một việc, tại sao cùng Thanh Nguyệt lên giường! Chớ nóng vội nổi giận, các ngươi cái gọi là thề non hẹn biển, cuối cùng không phải là sẽ rơi xuống thực xử đi lên ? Ngược lại, ngươi tưởng tượng một chút, nếu nàng có thể cam tâm tình nguyện lên giường với ngươi, ngươi còn có cái gì không vừa lòng ?"

  ︵✰➻Hầu❦Vương‿✶ · Luyện Hư Tầng 6 · Báo xấu1 tuần trước · · Trả lời


 • 61%

  Truyện mới ra thôi nên mọi người có thể đợi rồi hãy đọc

  ︵✰➻Hầu❦Vương‿✶ · Luyện Hư Tầng 6 · Báo xấu1 tuần trước · 1 · Trả lời