Đánh giá
Đã có 32 người đánh giá

Rơi huyết lệ, đăng Nguyên Đỉnh, Ngạo Thiên địa, chưởng Ngũ hành, hóa âm dương, định Càn Khôn

Một cái chỉ có Nguyên Lực dị thế đại lục. . .

Một tên trên người chịu nợ máu can đảm thiếu niên. . .

Một con tuyên cổ lưu truyền tới nay hồng hoang ma vật. . .

Mười hai cái quỷ dị khó lường thần đạo tinh đồ. . .

Nguyên Lực cảnh giới: Nguyên Đồ, Nguyên Giả, Nguyên Sứ, Nguyên Sư, Tông Sư, Thánh Sư, Thánh Vương, Thánh Tôn, Nguyên Tôn, Nguyên Đế, Nguyên Đỉnh

Mới nhất
4 năm trước

Đề cử Toái Mạch

vote
0
Linh khí
0
Điểm ái mộ

Cùng tác giả

Boss Avatar

Boss

Level: 0
410
311409
13975

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

2 bình luận