Đánh giá
Đã có 5 người đánh giá
Thiên Đế, ngự trị ở Chư Thần phía trên; mà ta, ngự trị ở Thiên Đế phía trên.

Ta là Nguyên Thủy Đế Quân, Thiên Đế bên trong Quân Vương, Chư Thiên Vạn Giới tối cường giả!

Quản ngươi là Đan Đế vẫn là Kiếm Đế, hoặc là Ma Đạo Lão Tổ, ta tựu một câu, không phục đến chiến!

-----------------------------------------------------
✶Cảnh giới :
- Thiên Tử
- Thiên Nhân
- Thiên Sư
- Thiên Tôn
- Thiên Thánh
- Thiên Tiên
- Thiên Thần
- Thiên Đế
- Thiên Đạo

✶Cấp bậc công pháp :
- Linh Cấp
- Huyền Cấp
- Thiên Cấp
- Thánh Cấp
- Tiên Cấp
- Thần Cấp.
Mới nhất
10 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
21,240
Linh khí
0
Điểm ái mộ

Cùng tác giả

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

0 bình luận