Đánh giá
Đã có 19 người đánh giá
Ta vốn một giới vũ phu, không cầu trường sinh, chỉ vì sống sót. Thế nhưng tại thế gian này thân bất do kỷ, muốn chết dễ dàng, muốn sống khó khăn. Nếu như thế, cản ta đường sống người, giết không tha.
Mới nhất
19 giờ trước

Đề cử

vote
Linh khí
155
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Cùng tác giả

Miss Avatar

Miss

Level: 3
Converter Trung Cấp
28
18499
23481

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

204 bình luận