Đánh giá
Đã có 17 người đánh giá
Ta vốn một giới vũ phu, không cầu trường sinh, chỉ vì sống sót. Thế nhưng tại thế gian này thân bất do kỷ, muốn chết dễ dàng, muốn sống khó khăn. Nếu như thế, cản ta đường sống người, giết không tha.
Mới nhất
20 giờ trước

Đề cử

vote
Linh khí
80
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • shin0905 đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  3 giờ trước
 • nguyentrunghieu0123 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • shin0905 đề cử 4 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • luuphong0 đề cử 4 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • TenDaiVaiLLihHon1 đề cử 4 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước

Cùng tác giả

Miss Avatar

Miss

Level: 3
Converter Trung Cấp
23
17056
67208

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

113 bình luận


shin0905 35
TenDaiVaiLLihHon1 20
luuphong0 20
nguyentrunghieu0123 5