Ta một đời này, không hỏi trước kia, không cầu kiếp sau, chỉ oanh oanh liệt liệt, khoái ý ân cừu, bại tẫn các tộc anh kiệt, ngạo cười lục đạo thần ma !

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
237,965
Linh khí
35
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

May Mắn Lần Sau
9
2688
9374

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

10 bình luận


thaiquangdai1997 25
luciddream 5
icekid2007@ 5