Hắn, 21 thế giới lính đánh thuê nữ vương, lại xuyên qua thành một cái thảm tao phản bội phế Vật tiểu thư. Phế vật? Hắn rất nhanh liền để bọn hắn biết cái gì gọi là củi mục nghịch tập! Phản bội? Hắn võ tu cổ thư nơi tay kinh ngạc đến ngây người một đám cặn bã nam tiện nữ! Chờ chút! Không phải nói hắn là người người duy sợ không kịp hoàn khố ác nữ sao? Thiên hạ này thứ nhất, thần bí thành mê Tam điện hạ vì sao lại đối nàng cảm thấy hứng thú như vậy? Đã nói xong có được mỹ nam ngàn ngàn vạn vạn đâu? 【 nam mạnh nữ cường, hố phẩm cam đoan, hoan nghênh cất giữ 】
Mới nhất
9 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
31,160
Linh khí
0
Điểm ái mộ
Converter Học Đồ
52
18969
273385

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

0 bình luận