Vĩnh Hán Nguyên Niên, Đổng Trác vào kinh, quyền khuynh triều đình.

Tào Tháo ám sát Đổng Trác thất bại thoát đi Lạc Dương, lại làm cho thê tử rơi vào tay địch.

Vì bảo vệ a tỷ cùng cháu Tào Ngang, Đinh Thần không thể không ủy khuất cầu toàn, cùng Đổng Trác Lữ Bố đám người giao thiệp.

Thế nhưng, hắn rất nhanh thì phát hiện, Đổng Trác phía sau dường như có một đôi bàn tay vô hình thao túng khiến thế cục trở nên khó bề phân biệt.

Full 90c nhé /xga

Đề cử

vote
Linh khí
0
Điểm ái mộ
Converter Sơ Cấp
25
5861
41648

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

6 bình luận