Những năm kia chúng ta cùng một chỗ học qua nhẫn thuật giới thiệu vắn tắt: cái gì là trong trí nhớ khắc sâu nhất tồn tại? Muốn ta nói, vẫn là những năm kia chúng ta cùng một chỗ sáng tạo, học tập nhẫn thuật! —— một cái nhỏ bé ninja
Truyện đã hơn 600 c các bạn khỏi lo đói thuốc nhé :3
************************************
Đang đua tóp quỳ cầu cất giữ, quỳ cầu đọc
************************************

Nếu thấy hay cảm phiền bạn bỏ chút thời gian click vào đánh giá, xin cảm ơn!
***********************************
1 np 5 chương
1 kim đậu 30 chương
(")>
*******************

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
56,020
Linh khí
120
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

devileyes357 Avatar

devileyes357

Level: 0
Ta Là Siêu Nhân
25
5635
1554

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

31 bình luận


♂ۣۜ ๖ۣۜFa ♂ 65
devileyes357 5
duonghaihuy19999 10
bikachu123 5
loneblade 5
bachnhatmi 5