Chu Diệu Linh biến thành Tô Diệu Linh, xấu nữ biến thành mỹ nữ.

Đáng tiếc, nàng không cao hứng nổi.

Bởi vì nàng xuyên qua là một quyển sách, vẫn là một quyển nam nam gay thư, mà nàng, thì là trong sách dung tục vì tư lợi hư vinh tham lam ác độc nữ phụ.

Kết cục không cần phải nói, thảm!

Hơn nữa, nữ phụ Tô Diệu linh đã muốn tìm chết đến tiểu thuyết một nửa. . .

Lính gác nam chủ và dẫn đường nữ chủ.

PS. Lính gác dẫn đường văn thiết lập, chính là có một nhóm người tinh thần có thể huyễn hóa ra động vật phụ trợ chiến đấu. Lính gác bình thường là thân thể tố chất khỏe khỏe, đánh nhau lợi hại; dẫn đường bình thường là am hiểu tinh thần công kích.

Đề cử

vote
Linh khí
0
Điểm ái mộ
Converter Sơ Cấp
293
48156
81836

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

6 bình luận