Đánh giá
Đã có 2 người đánh giá
Đứng đầu tu chân chỉ nam tam đại bí quyết: Sống, hảo hảo sống, lâu dài hảo hảo sống!

Trở thành xuất hiện ba chương liền đem thân tử đạo tiêu pháo hôi nữ phụ, Trương Y Y quyết đoán mở ra tự cứu hình thức.

Đây là một cái tiểu cô nương từ hàng trăm triệu pháo hôi trong chém giết mà ra, cuối cùng chứng đạo phi thăng giẫm phá hư không câu chuyện.
Mới nhất
17 giờ trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
59,219
Linh khí
460
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

29
2425
5450

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

4 bình luận


༺イà ༒ ℚµȃ♑ 270
codey 80
ღ ﻬ Mưa ﻬ ღ 60
ratluoihoc 50