Một người Trung Quốc du học sinh bởi vì cùng một chỗ kỳ quái phi hành tai nạn ở Châu Âu táng thân, cũng bởi vì cái kia sự kiện sự cố khiến cho hắn đón lấy một cái kỳ quái nhiệm vụ. Phục sinh hắn bị cuốn vào World War II trong khói lửa. Nơi này giảng thuật chính là hắn như thế nào vì sinh tồn cùng lý tưởng tại cái đó thế giới chiến đấu cố sự
Mới nhất
2 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
367,609
Linh khí
65
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • talatao tặng 10,000 đậu cho zzZQ.HuyZzz
    4 tháng trước
  • pooloo đề cử 1 Nguyệt Phiếu
    8 tháng trước
  • chabeo123 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
    10 tháng trước
zzZQ.HuyZzz Avatar

zzZQ.HuyZzz

Level: 3
Converter Trung Cấp
65
42517
104329

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

34 bình luận


talatao 50
chabeo123 10
pooloo 5