Linh khí thức tỉnh, giống loài trật tự vỡ tan, nhân loại có hay không còn có thể đứng tại chuỗi sinh vật đỉnh, đây là một lần chật vật khảo nghiệm.

Cảnh giới:

- Sơ Linh cảnh: Nhất nguyên cảnh, Nhị nguyên cảnh, Tam nguyên cảnh, Địa Nguyên cảnh, Thiên Nguyên cảnh,
- Thần Nguyên cảnh(Tinh Linh cảnh),Nguyệt Linh cảnh, Linh Chủ cảnh, Pháp Tắc cảnh, Bản Nguyên cảnh, Chân Thần...
Mới nhất
17 giờ trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
413,671
Linh khí
235
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Đỉnh Cấp
132
68134
4571

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

57 bình luận


TuanAnh0901 25
Thangdolan 5
akirafan1111 5