Đánh giá
Đã có 24 người đánh giá
Truyền thuyết có như vậy một chỗ quán net, mỗi khi đêm khuya 12 giờ về sau sẽ thần bí xuất hiện.
Có lẽ nó nhập khẩu là một chỗ tiệm cơm môn đầu, có lẽ hắn chỉ là một mặt tường, ai biết được.
Nhưng là, từ bên trong ra tới quá người chơi, đều đem đạt được thần kỳ lực lượng, quỷ thần khó lường.
Ân, cũng có người ra tới khi, từ thiếu niên nam nữ biến thành tóc bạc da mồi lão giả, trả giá cái gọi là đại giới.
Thông tục giảng, ta chính là quán net lão bản, ta đối trở lên sự kiện phụ trách, ân, thỉnh kêu ta lão Vương, ân, không, vẫn là kêu ta tiểu Vương, thế giới này kịch bản quá sâu.
Mới nhất
3 tháng trước

Đề cử Toái Mạch

vote
177,835
Linh khí
145
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Cùng tác giả

Converter Trung Cấp
58
33159
1065073

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

48 bình luận