Đánh giá
Đã có 1 người đánh giá
Main nhà ta Chơi thì muộn tu luyện thì chậm nhưng được cái may mắn. Cùng lũ bạn thành lập tông môn chém giết tứ phương. Làm chủ đại lục xông xáo năm châu.... Main thích chơi bẩn còn lũ bạn thì dị và bựa, đi tới đâu loạn tới đó... Hãy cùng main chúng ta chém ra một khoảng trời riêng nào.

Link bàn luận: http://forum.truyencv.com/showthread.php?t=5905
Vô Danh Hoàng Thị
Mới nhất
6 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
32,050
Linh khí
60
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

HieuEpoh Avatar

HieuEpoh

Level: 0
1
11
150

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

7 bình luận