Một cái đến từ Trái Đất game offline người yêu thích;

Một cái không thể tưởng tượng nổi vượt giới giao dịch;

Mang theo một cái nhiệt huyết sôi trào vũ khí lạnh mơ mộng,

Đi xây dựng một cái thuộc về bản thân thời đại,

Có lẽ, một cái Đế Quốc quật khởi ngay tại chân ngươi dưới.

Truyện đã full >700c
lịch ra ch, hên xui :V
(trừ khi mấy bác ném NP hay KĐ :V)

Đề cử Toái Mạch

vote
10
Linh khí
67
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

zzZQ.HuyZzz Avatar

zzZQ.HuyZzz

Level: 3
Converter Trung Cấp
66
43430
112829

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

11 bình luận


fourfinger 15
thanlong126 5
ranger2007hcm 5
trananh2307 5
phantrungtin94 10
axeno13 5
phuocthanhnguyenk25 5
sonht121296 5
anhdepcrtt 5
z2quang 1