Đánh giá
Đã có 0 người đánh giá
Nếu như ta không có bị lão bản khai trừ, ta còn sẽ đi hay không tìm kiêm chức?

Nếu như ta không có lựa chọn đi làm cái nam bảo mẫu, ta còn biết tại dị thế giới có được một tòa thành sao?

Nếu như nhân tính bản thiện, ta hai tay còn biết sẽ không dính lên máu tươi?

Nếu như không có lựa chọn trở lại địa cầu, ta lại biết sẽ không trở thành thế giới khác chủ nhân mới?

(xây dựng loại tiểu thuyết, hoan nghênh vào hố)
Mới nhất
6 tháng trước

Đề cử

vote
Linh khí
0
Điểm ái mộ
Converter Trung Cấp
50
18673
38749

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

4 bình luận