Đánh giá
Đã có 368 người đánh giá
Hắn là lính đánh thuê thế giới vương giả, hắn là làm cho các quốc gia tổng thống đau đầu Binh Vương!

Là bằng hữu, hắn cam nguyện giúp bạn không tiếc cả mạng sống; là thân nhân, không tiếc máu tươi năm bước!

Là Long, cuối cùng muốn bay lượn tại trên chín tầng trời, mang theo phong vân xu thế, một đường hát vang tiến mạnh, lăn lộn phong sinh thủy khởi. Các loại mỹ nữ cũng đều nhao nhao tới, y tá, hoa khôi cảnh sát, ngự tỷ.....

Một đoạn đoạn quanh co khúc khuỷu gặp gỡ bất ngờ!

Đề cử

vote
Linh khí
191
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

BloodRose Avatar

BloodRose

Level: 4
Converter Cao Cấp
38
67608
394222

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

354 bình luận