Ma Pháp vi tôn thế giới bên trong, người khác muốn chết muốn sống mới có thể lĩnh ngộ một cái Ma Pháp, Bối Khắc lại thu được một cái như 'Chủng cà rốt cải trắng' một dạng đơn giản gieo trồng Ma Pháp Hệ Thống, có nó, muốn không đi đến đỉnh phong đều không được!

Keng, cây thành thục, thu hoạch 'Huyết nhận Ma Pháp' !

Keng, cây thành thục, thu hoạch 'Liên hoàn phát động Ma Pháp' !

Keng, cây thành thục, thu hoạch 'Chim ưng chi nhãn Ma Pháp' ...

Nhìn Bối Khắc như thế nào tại Nhân Loại, vong linh, người lùn, tinh linh, cự nhân, cẩu đầu nhân rất nhiều cường trong tộc quật khởi!
Mới nhất
4 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
47,939
Linh khí
0
Điểm ái mộ
Soái Ca
3
251
30691

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

6 bình luận